Digital feedback – it som løftestang i procesorienterede faglige forløb

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 26. februar 2017 in Webinar with Comments closed |

Hvad skal eleverne lære set med dannelses- og kompetencebriller i et danskfagligt forløb om billedromaner? Hvordan kan lærere tilrettelægge læreprocessen i det digitale læringsrum, så eleverne bliver mere selvhjulpne og bevidste om både mål og formål? Hvordan kan eleverne lære at give og modtage respons og vurdere deres egen deltagelse? Vi arbejder digital kommunikation i klassekanaler, klasseblogs, produktionsapps og værktøjer fra Skoletube.

Se oplægget fra dagens webinar her:

 

Praksiseksempel med forløb over billedromanen Emmely M

Fase 1. Forforståelse

Hvad er en billedroman:

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 22.38.08

Eksempel på genrebeskrivelse fra Danskfaget.dk

Vis billederne i Emmely M på tavlen – fælles samtale om, hvad det er der sker på billederne. Lad fx. CL grupper diskutere fælles i 1-2 minutter pr. billede og lad dem fremlægge deres fortolkninger på skift. Lad evt. andre grupper kommentere, tilføje etc.

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 22.42.22

Undervejs i samtalen introducerer læreren eleverne for billedsprog og symbolik. Eleverne skal derefter på jagt efter dette på billederne:

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/01/Symboler-Emmely-M.1.docx”]

Når alle billeder er diskuteret igennem, får eleverne 2 og 2 et billede, som de skriver en kommentar til. Kommentaren sammenfatter den fortolkning klassen havde af billedet og der redegøres for de symboler, der findes i billedet. Når makkerparrene bliver færdige med at skrive om et billede, får de tildelt et nyt indtil alle er beskrevet.

Vis fx Blogindlægget Emmely M side 6, hvor eleverne begynder at kommentere hinandens stavning og indhold.

Dette arbejde kunne foregå i en klasseblog. Men det kan også være i Linoit, som her: Billedfortolkning i Linoit eller på Padlet som her: Personkarateristik på Padlet

Fase 2. Tekstlæsning, forståelse og analyse

Nu får eleverne bogen udleveret og kan læse den alene, to og to eller i læsegrupper.

IMG_5358

Læsebearbejdelse og forståelse af teksten

Udfordringen er at finde ud af, om klassen havde samme fortolkning af billederne som forfatteren og illustratoren havde tænkt. De skal finde forskelle og ligheder. De skal kommentere dette ved de enkelte billeder. De skal også notere, når de støder på ord, som de ikke kender. Det er der et separat blogindlæg til.

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 23.14.55

Afsluttende fælles samtale på klassen: Hvad har overrasket os? Hvad har bekræftet os? Hvilke ord skal vi have ”oversat”.

Ordkendskab og sproglig forståelse

Vi arbejder med billedsøgninger og ordforklaringer. Det kan fx. ske i Padlet eller Mindmeister. Med billedsøgninger mener jeg, at eleverne finder søger på internettet efter billeder, der kan illustrere forskellige ords betydning. De skriver også deres egne forklaringer på, hvad ordet betyder.

 

Analyse af teksten

Vi bruger berettermodellen som redskab for en analyse af teksten:

beretterhval

Vi lægger modellen op på en fælles skriveflade – fx i Padlet, Linoit, Prezi eller lignende. Eleverne arbejder nu gruppevis med at forklare, hvilke billeder og kapitler, der hører til de forskellige dele af modellen. De kan se de andre gruppers bud og der kan således opstå diskussioner grupperne imellem.

Berettermodel i Padlet

Genrekendskab

Hvilken genre er der mon tale om? Der vil nok blive gættet på en gyser 🙂

Udfordring til elevgrupperne: Find alle kendetegn på gysergenren og begrund hvorfor I mener, der er tale om en gyser?

Eleverne skal derefter lave en plakat, der viser, hvad en gyser er. Plakaten skal ose af gys og uhygge. De kan søge viden i deres danskbøger, i digitale læringsressourcer eller på nettet:

Fakta om gys

Som ekstraopgave/hjemmeopgave kunne eleverne hver især lave en beskrivelse af en gyser de har læst som bog eller set som film. Lad dem lave plakater eller reklamer for gysere, som hænges op i klassen. Plakaterne kunne også være multimodale online plakater lavet i fx. Glogster.

De kunne også lave en Thinglink på skoletube, hvor de på et billede indsætter forskellige elementer (tekst, billede, links, videoer), som illustrerer hvad en gyser er:

Thinglink Gys og Gru

Det vil også være en god idé at lade eleverne se en børne-gyser fra fx. Filmstriben. Så vil de måske have en bedre forståelse for genren og dens kendetegn. Multimodal kommunikation – og forskellige veje til viden og læring 🙂

Fase 3: Elevproduktioner og remediering

Mundtlig genfortælling

Eleverne skal nu 2 og 2 lave en mundtlig genfortælling af bogen. Dette kan optages i en PowerPoint, hvor de evt. har sat billeder og overskrifter ind. Eller det kan laves i Skoletubes lydværksted Soundation. Det kunne også optages som en film, som lægges på skoletube og indsættes som link i bloggen.

 

I gruppen skal eleverne nu sammen se andre gruppers optagelser og de skal give hinanden feedback i forhold til om de har fået det væsentligste fortalt. Er alle dele i berettermodellen repræsenteret? Hvordan er stemmeføringen? Er der øjenkontakt (hvis video)? Er lyden god og udtalen tydelig? (ved lyd). Vurderingen sker vha. “To stjerner og et ønske.

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/01/To-stjerner.doc”]

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Vurderingsverktoy/Slik-kan-du-involvere-elevene-i-egen-laring/

Eleverne modtager de de andre gruppers kommentarer og vi tager en hurtig runde på klassen: Hvis du skulle lave noget om, hvad ville du så gerne gøre??

Opspring til skriftlig fremstilling og arbejdet med ejerskab og sprogudvikling

Nu skal de hjemmefra vælge et stykke legetøj, som betyder eller har betydet meget for dem. De skal tage et billede af denne ting og lave nogle forskellige sprogopgaver til billedet. Det kunne fx være en MindMeister, Padlet eller Linoit opgave, hvor de til deres billeder knytter nogle ord i forskellige kategorier som eksempelvis disse:

 • Oplevelser
 • Tillægsord – følelser
 • Tillægsord – udseende
 • Synonymer til disse ord
 • Antonymer til disse ord
 • Billedsymboler til disse ord
 • Evt. helt andre…

Denne opgaver skal være med til at give eleverne en udvidet begrebsdannelse, et større ordkendskab og mere viden om sprog, som de efterfølgende kan sætte i spil i deres tekstproduktion.

Eleverne fremlægger deres mindmaster for deres CL-gruppen, som evt. kommenterer, retter og tilføjer.

Padlet om udvidelse af ordforråd

Digtning af en ny gyser – stillads og mundligt digtning

Nu skal eleverne skrive en ny gyser, hvor deres legetøj indgår. På klassen tager I først en snak med eleverne om, hvad der skal til for at skrive en god gyser. I skal notere elevernes forslag op på tavlen og sammen udarbejde en fælles målbeskrivelse målbeskrivelse for klassen. Eleverne har nemlig nu så stor indsigt i genren fra de tidligere opgaver, at de kvalificeret kan lave en målbeskrivelse.

Så skal eleverne 2 og 2 digte deres gyser mundtligt: De kan lægge små lydklip på deres berettermodel. Hvad sker der i de forskellige trin. De kunne de gøre i VoiceThread på skoletube – eller bare i en powerpointskabelon, hvor analysetrinnene er indsat:

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2015/09/Berettermodel-digte-og-skriveskabelon.pptx”]

Makkerparrene viser herefter deres arbejde til hinanden i CL gruppen og giver respons på de andres idéskitse. Dette er deres første feedback på deres fortælling.

Det skriftlige arbejde

Derefter skriver de deres gyser. De kan fortsætte i Powerpointskabelonen og blot indsætte nye tomme sider, som de skriver på. De skal arbejde med symbolik, og bruge deres ordbank fra MindMeister som inspiration. Hvis eleverne skal skrive videre sammen hjemmefra, kan de gøre det i Google Docs og samtidig kommunikere via Skype.

Den færdige gyser udgives i et blogindlæg på klassebloggen, og i samme nu der klikkes på udgiv har eleverne konkrete modtagere af deres produkt: De andre elever, lærerne og evt. klassens forældre (som dog kun har adgang SAMMEN med deres børn).

Fase 4: Refleksion og vurdering

Hjemmearbejdet består nu i at eleverne viser deres forældre blogindlægget med deres egen gyser. Forældrene (fra to hjem i samme tekst!) kan nu hjælpe eleverne med at rette småfejl og evt. kommentere deres arbejde. Dette er elevernes 2. løbende feedback.

Tilbage i klassen går eleverne i gang med at gennemlæse hinandens gysere. De skal bruge klassens målbeskrivelse som rettenøgle og give kommentarer til de gysere, de læser. Som lærere kan I vælge at lave en mere grammatisk retning af elevernes gysere – eller fx. kommentere elevernes responsgivning (rose dem, der er gode til at bruge “to stjerner og et håb”-modellen og lære dem, der skriver “supergod”, at det kan gøres bedre. I er facilitatorer og ikke overdommere i denne proces!

Når alle har givet alle respons, skal makkerparrene først se kommentarerne igennem. Dernæst redegør de for hvilken respons de har fået, og hvad de ønsker at ændre. Dette er elevernes 3. feedback.

 

Til sidst laver de den endelige redigering af teksten, og herefter kan den kopieres over i deres individuelle litteraturblog. Dette er deres endelige ”stil”, som de nu afleverer i deres egen portfolie. Det kunne fx være i en skoleblog som denne:

Voldborgs novelleblog

Den er rettet og kommenteret løbende i processen. De kunne selv skrive en kommentar til deres arbejde og give sig selv en vurdering af produktet. De kunne også sætte sig nye mål i forhold til deres næste skriftlige arbejde.

Fase 5: Multimodal formidling

Til sidst fik eleverne få frit spil til at visualisere deres fortælling. Det gjorde de individuelt hjemme som en månedsopgave. Men pga det store fælles forarbejde, var det nemt for alle elever at lave en god multimodal fortælling med udgangspunkt i deres gyser. De kunne vælge mellem alle de redskaber, de kender og har til rådighed fra Skoletube:

Tage fotos og lave en Animoto – fotofortælling

Arbejde med FilmX og lave en stopmotion fortælling, hvis deres effekter størrelsesmæssigt kunne medbringes og indgå i filmen

Lave en Pixton tegneserie-fortælling

Lave en kortfilm med MovieCut eller iMovie.

Skabe en digital billedroman i fx. PowerPoint med kortfattet sprogbrug og billedsymboler

talende bog talendebog

 

 

 

 

 

Disse fortællinger blev gemt på klassens skoletube kanal og præsenteret på klassens blog, hvor eleverne redegjorde for, hvilke valg de havde truffet undervejs i deres arbejdsproces. Her lavede de en metarefleksion, hvor de udtrykte sig bevidst om, hvad de ønskede at opnå med deres valg af udtryksform, medie, underlægningsmusik, farvevalg, billedkomposition mv.

Kammeraterne kunne igen kommentere og evaluere hinandens arbejde, og den endelige produktion kunne kopieres og gemmes i elevens portfolio.

 

 

Slutspurt:

Multimodal analyse

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.47.01

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.45.57

Skærmbillede 2015-09-27 kl. 21.50.33

 

Skærmbillede 2015-09-27 kl. 21.51.04

 

Tags: , ,

Målstyret danskundervisning

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 27. september 2015 in Materiale til kursus with Comments closed |

Hvad skal eleverne lære set med dannelses- og kompetencebriller konkretiseret i et billedromanforløb? Hvordan kan lærerne tilrettelægge læreprocessen i det digitale læringsrum, så eleverne bliver mere selvhjulpne og bevidste om både mål og konkrete læringsmål? Hvor kan eleverne lære at give og modtage respons og vurdere deres egen deltagelse?

Vi arbejder digital kommunikation i klassekanaler, klasseblogs, produktionsapps og værktøjer fra Skoletube.

Program for oplæg

Hvorfor, hvordan og hvad – et fra helikopterpespektiv til konkret praksiseksempel i 5 faser:

 1. Forforståelse
 2. Tekstlæsning, forståelse og analyse
 3. Elevproduktioner og remediering
 4. Refleksion og vurdering
 5. Multimodal formidling

 

Hvorfor, hvordan og hvad – et kort helikopterperspektiv

 

 

Praksiseksempel med forløb over billedromanen Emmely M

 

Fase 1. Forforståelse

Hvad er en billedroman:

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 22.38.08

Eksempel på genrebeskrivelse fra Danskfaget.dk

Vis billederne i Emmely M på tavlen – fælles samtale om, hvad det er der sker på billederne. Lad fx. CL grupper diskutere fælles i 1-2 minutter pr. billede og lad dem fremlægge deres fortolkninger på skift. Lad evt. andre grupper kommentere, tilføje etc.

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 22.42.22

Undervejs i samtalen introducerer læreren eleverne for billedsprog og symbolik. Eleverne skal derefter på jagt efter dette på billederne:

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/01/Symboler-Emmely-M.1.docx”]

Når alle billeder er diskuteret igennem, får eleverne 2 og 2 et billede, som de skriver en kommentar til. Kommentaren sammenfatter den fortolkning klassen havde af billedet og der redegøres for de symboler, der findes i billedet. Når makkerparrene bliver færdige med at skrive om et billede, får de tildelt et nyt indtil alle er beskrevet.

Vis fx Blogindlægget Emmely M side 6, hvor eleverne begynder at kommentere hinandens stavning og indhold.

Dette arbejde kunne foregå i en klasseblog. Men det kan også være i Linoit, som her: Billedfortolkning i Linoit eller på Padlet som her: Personkarateristik på Padlet

Fase 2. Tekstlæsning, forståelse og analyse

Nu får eleverne bogen udleveret og kan læse den alene, to og to eller i læsegrupper.

IMG_5358

Læsebearbejdelse og forståelse af teksten

Udfordringen er at finde ud af, om klassen havde samme fortolkning af billederne som forfatteren og illustratoren havde tænkt. De skal finde forskelle og ligheder. De skal kommentere dette ved de enkelte billeder. De skal også notere, når de støder på ord, som de ikke kender. Det er der et separat blogindlæg til.

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 23.14.55

Afsluttende fælles samtale på klassen: Hvad har overrasket os? Hvad har bekræftet os? Hvilke ord skal vi have ”oversat”.

Ordkendskab og sproglig forståelse

Vi arbejder med billedsøgninger og ordforklaringer. Det kan fx. ske i Padlet eller Mindmeister. Forklar hvad Google Billedsøgning er…

Indsæt link til ScreenCast

Analyse af teksten

Vi bruger berettermodellen som redskab for en analyse af teksten:

beretterhval

Vi lægger modellen op på en fælles skriveflade – fx i Padlet, Linoit, Prezi eller lignende. Eleverne arbejder nu gruppevis med at forklare, hvilke billeder og kapitler, der hører til de forskellige dele af modellen. De kan se de andre gruppers bud og der kan således opstå diskussioner grupperne imellem.

Berettermodel i Padlet

Genrekendskab

Hvilken genre er der mon tale om? Der vil nok blive gættet på en gyser 🙂

Udfordring til elevgrupperne: Find alle kendetegn på gysergenren og begrund hvorfor I mener, der er tale om en gyser?

Eleverne skal derefter lave en plakat, der viser, hvad en gyser er. Plakaten skal ose af gys og uhygge. De kan søge viden i deres danskbøger, i digitale læringsressourcer eller på nettet:

Fakta om gys

Som ekstraopgave/hjemmeopgave kunne eleverne hver især lave en beskrivelse af en gyser de har læst som bog eller set som film. Lad dem lave plakater eller reklamer for gysere, som hænges op i klassen. Plakaterne kunne også være multimodale online plakater lavet i fx. Glogster.

De kunne også lave en Thinglink på skoletube, hvor de på et billede indsætter forskellige elementer (tekst, billede, links, videoer), som illustrerer hvad en gyser er:

Thinglink Gys og Gru

Det vil også være en god idé at lade eleverne se en børne-gyser fra fx. Filmstriben. Så vil de måske have en bedre forståelse for genren og dens kendetegn. Multimodal kommunikation – og forskellige veje til viden og læring 🙂

Fase 3: Elevproduktioner og remediering

Mundtlig genfortælling

Eleverne skal nu 2 og 2 lave en mundtlig genfortælling af bogen. Dette kan optages i en PowerPoint, hvor de evt. har sat billeder og overskrifter ind. Eller det kan laves i Skoletubes lydværksted Soundation. Det kunne også optages som en film, som lægges på skoletube og indsættes som link i bloggen.

I gruppen skal eleverne nu sammen se andre gruppers optagelser og de skal give hinanden feedback i forhold til om de har fået det væsentligste fortalt. Er alle dele i berettermodellen repræsenteret? Hvordan er stemmeføringen? Er der øjenkontakt (hvis video)? Er lyden god og udtalen tydelig? (ved lyd). Vurderingen sker vha. “To stjerner og et ønske.

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/01/To-stjerner.doc”]

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Vurderingsverktoy/Slik-kan-du-involvere-elevene-i-egen-laring/

Eleverne modtager de de andre gruppers kommentarer og vi tager en hurtig runde på klassen: Hvis du skulle lave noget om, hvad ville du så gerne gøre??

Opspring til skriftlig fremstilling og arbejdet med ejerskab og sprogudvikling

Nu skal de hjemmefra vælge et stykke legetøj, som betyder eller har betydet meget for dem. De skal tage et billede af denne ting og lave nogle forskellige sprogopgaver til billedet. Det kunne fx være en MindMeister, Padlet eller Linoit opgave, hvor de til deres billeder knytter nogle ord i forskellige kategorier som eksempelvis disse:

 • Oplevelser
 • Tillægsord – følelser
 • Tillægsord – udseende
 • Synonymer til disse ord
 • Antonymer til disse ord
 • Billedsymboler til disse ord
 • Evt. helt andre…

Denne opgaver skal være med til at give eleverne en udvidet begrebsdannelse, et større ordkendskab og mere viden om sprog, som de efterfølgende kan sætte i spil i deres tekstproduktion.

Eleverne fremlægger deres mindmaster for deres CL-gruppen, som evt. kommenterer, retter og tilføjer.

Padlet om udvidelse af ordforråd

Digtning af en ny gyser – stillads og mundligt digtning

Nu skal eleverne skrive en ny gyser, hvor deres legetøj indgår. På klassen tager I først en snak med eleverne om, hvad der skal til for at skrive en god gyser. I skal notere elevernes forslag op på tavlen og sammen udarbejde en fælles målbeskrivelse målbeskrivelse for klassen. Eleverne har nemlig nu så stor indsigt i genren fra de tidligere opgaver, at de kvalificeret kan lave en målbeskrivelse.

Så skal eleverne 2 og 2 digte deres gyser mundtligt: De kan lægge små lydklip på deres berettermodel. Hvad sker der i de forskellige trin. De kunne de gøre i VoiceThread på skoletube – eller bare i en powerpointskabelon, hvor analysetrinnene er indsat:

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2015/09/Berettermodel-digte-og-skriveskabelon.pptx”]

Makkerparrene viser herefter deres arbejde til hinanden i CL gruppen og giver respons på de andres idéskitse. Dette er deres første feedback på deres fortælling.

Det skriftlige arbejde

Derefter skriver de deres gyser. De kan fortsætte i Powerpointskabelonen og blot indsætte nye tomme sider, som de skriver på. De skal arbejde med symbolik, og bruge deres ordbank fra MindMeister som inspiration. Hvis eleverne skal skrive videre sammen hjemmefra, kan de gøre det i Google Docs og samtidig kommunikere via Skype.

Den færdige gyser udgives i et blogindlæg på klassebloggen, og i samme nu der klikkes på udgiv har eleverne konkrete modtagere af deres produkt: De andre elever, lærerne og evt. klassens forældre (som dog kun har adgang SAMMEN med deres børn).

Fase 4: Refleksion og vurdering

Hjemmearbejdet består nu i at eleverne viser deres forældre blogindlægget med deres egen gyser. Forældrene (fra to hjem i samme tekst!) kan nu hjælpe eleverne med at rette småfejl og evt. kommentere deres arbejde. Dette er elevernes 2. løbende feedback.

Tilbage i klassen går eleverne i gang med at gennemlæse hinandens gysere. De skal bruge klassens målbeskrivelse som rettenøgle og give kommentarer til de gysere, de læser. Som lærere kan I vælge at lave en mere grammatisk retning af elevernes gysere – eller fx. kommentere elevernes responsgivning (rose dem, der er gode til at bruge “to stjerner og et håb”-modellen og lære dem, der skriver “supergod”, at det kan gøres bedre. I er facilitatorer og ikke overdommere i denne proces!

Når alle har givet alle respons, skal makkerparrene først se kommentarerne igennem. Dernæst redegør de for hvilken respons de har fået, og hvad de ønsker at ændre. Dette er elevernes 3. feedback.

feedback

Til sidst laver de den endelige redigering af teksten, og herefter kan den kopieres over i deres individuelle litteraturblog. Dette er deres endelige ”stil”, som de nu afleverer i deres egen portfolie. Det kunne fx være i en skoleblog som denne:

Voldborgs novelleblog

Den er rettet og kommenteret løbende i processen. De kunne selv skrive en kommentar til deres arbejde og give sig selv en vurdering af produktet. De kunne også sætte sig nye mål i forhold til deres næste skriftlige arbejde.

Fase 5: Multimodal formidling

Til sidst fik eleverne få frit spil til at visualisere deres fortælling. Det gjorde de individuelt hjemme som en månedsopgave. Men pga det store fælles forarbejde, var det nemt for alle elever at lave en god multimodal fortælling med udgangspunkt i deres gyser. De kunne vælge mellem:

Tage fotos og lave en Animoto – fotofortælling

animoto

Arbejde med FilmX og lave en stopmotion fortælling, hvis deres effekter størrelsesmæssigt kunne medbringes og indgå i filmen

film x

Lave en Pixton tegneserie-fortælling

pixton

Skabe en digital billedroman i fx. PowerPoint med kortfattet sprogbrug og billedsymboler

talende bog talendebog

Lave en kortfilm med MovieCut eller iMovie.

moviecutimovie-logo

Disse fortællinger blev gemt på klassens skoletube kanal og præsenteret på klassens blog, hvor eleverne redegjorde for, hvilke valg de havde truffet undervejs i deres arbejdsproces. Her lavede de en metarefleksion, hvor de udtrykte sig bevidst om, hvad de ønskede at opnå med deres valg af udtryksform, medie, underlægningsmusik, farvevalg, billedkomposition mv.

Kammeraterne kunne igen kommentere og evaluere hinandens arbejde, og den endelige produktion kunne kopieres og gemmes i elevens portfolie.

Slutspurt: Multimodal analyse

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.47.01

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.45.57

Skærmbillede 2015-09-27 kl. 21.50.33

Skærmbillede 2015-09-27 kl. 21.50.50

Skærmbillede 2015-09-27 kl. 21.51.04

Ikke-navngivet

 

Tags:

Google Billedsøgning

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 27. maj 2015 in Læringsressource with Comments closed |

 

0

It som faglig løftestang i danskfaget på mellemtrinnet

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 11. november 2014 in Kursusprogram |

Hvordan kan vi skabe virtuelle klasserum, hvor eleverne er aktive som producenter af multimodale produktioner og evaluerer hinandens arbejde? Hvordan kan lærerne stilladsere forløb med it? Hvordan kan vi gøre eleverne mere selvhjulpne i forhold til det faglige arbejde?

Vi arbejder digital kommunikation i klassekanaler, klasseblogs, produktionsapps og værktøjer fra Skoletube.

Program for workshop

Hvorfor, hvordan og hvad – et helikopterperspektiv

Eksemplarisk praksisforløb i 5 faser:

 1. Forforståelse
 2. Tekstlæsning, forståelse og analyse
 3. Elevproduktioner og remediering
 4. Refleksion og vurdering
 5. Multimodal formidling

Spørgsmål og kommentarer

 

 

Hvorfor, hvordan og hvad – et kort helikopterperspektiv

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/11/It-på-mellemtrinnet-november-2014.pptx”]

 

 

Fase 1. Forforståelse

 

Hvad er en billedroman:

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 22.38.08

Eksempel på genrebeskrivelse fra Danskfaget.dk

Vis billederne i Emmely M på tavlen – fælles samtale om, hvad det er der sker på billederne. Lad fx. CL grupper diskutere fælles i 1-2 minutter pr. billede og lad dem fremlægge deres fortolkninger på skift. Lad evt. andre grupper kommentere, tilføje etc.

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 22.42.22

Undervejs i samtalen introducerer læreren eleverne for billedsprog og symbolik. Eleverne skal derefter på jagt efter dette på billederne:

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/01/Symboler-Emmely-M.1.docx”]

Når alle billeder er diskuteret igennem, får eleverne 2 og 2 et billede, som de skriver en kommentar til. Kommentaren sammenfatter den fortolkning klassen havde af billedet og der redegøres for de symboler, der findes i billedet. Når makkerparrene bliver færdige med at skrive om et billede, får de tildelt et nyt indtil alle er beskrevet.

Dette arbejde kunne foregå i en klasseblog. Men det kan også være i Linoit, som her: Billedfortolkning i Linoit eller på Padlet som her: Personkarateristik på Padlet

 

 

Fase 2. Tekstlæsning, forståelse og analyse

 

Nu får eleverne bogen udleveret og kan læse den alene, to og to eller i læsegrupper.

IMG_5358

 

Læsebearbejdelse og forståelse af teksten

Udfordringen er at finde ud af, om klassen havde samme fortolkning af billederne som forfatteren og illustratoren havde tænkt. De skal finde forskelle og ligheder. De skal kommentere dette ved de enkelte billeder. De skal også notere, når de støder på ord, som de ikke kender. Det er der et separat blogindlæg til.

Skærmbillede 2014-01-26 kl. 23.14.55

Afsluttende fælles samtale på klassen: Hvad har overrasket os? Hvad har bekræftet os? Hvilke ord skal vi have ”oversat”.

Ordkendskab og sproglig forståelse

Vi arbejder med billedsøgninger og ordforklaringer. Det kan ske i Padlet eller Mindmeister.

Analyse af teksten

Vi bruger berettermodellen som redskab for en analyse af teksten:

beretterhval

Vi lægger modellen op på en fælles skriveflade – fx i Padlet, Linoit, Prezi eller lignende. Eleverne arbejder nu gruppevis med at forklare, hvilke billeder og kapitler, der hører til de forskellige dele af modellen. De kan se de andre gruppers bud og der kan således opstå diskussioner grupperne imellem.

Berettermodel i Padlet

 

Genrekendskab

Hvilken genre er der mon tale om? Der vil nok blive gættet på en gyser 🙂

Udfordring til elevgrupperne: Find alle kendetegn på gysergenren og begrund hvorfor I mener, der er tale om en gyser?

Eleverne skal derefter lave en plakat, der viser, hvad en gyser er. Plakaten skal ose af gys og uhygge. De kan søge viden i deres danskbøger, i digitale læringsressourcer eller på nettet:

Fakta om gys

Som ekstraopgave/hjemmeopgave kunne eleverne hver især lave en beskrivelse af en gyser de har læst som bog eller set som film. Lad dem lave plakater eller reklamer for gysere, som hænges op i klassen. Plakaterne kunne også være multimodale online plakater lavet i fx. Glogster.

De kunne også lave en Thinglink på skoletube, hvor de på et billede indsætter forskellige elementer (tekst, billede, links, videoer), som illustrerer hvad en gyser er:

Thinglink Gys og Gru

Det vil også være en god idé at lade eleverne se en børne-gyser fra fx. Filmstriben. Så vil de måske have en bedre forståelse for genren og dens kendetegn. Multimodal kommunikation – og forskellige veje til viden og læring 🙂

 

 

Fase 3: Elevproduktioner og remediering

 

Mundtlig genfortælling

Eleverne skal nu 2 og 2 lave en mundtlig genfortælling af bogen. Dette kan optages i en PowerPoint, hvor de evt. har sat billeder og overskrifter ind. Eller det kan laves i Skoletubes lydværksted Soundation. Det kunne også optages som en film, som lægges på skoletube og indsættes som link i bloggen.

I gruppen skal eleverne nu sammen se andre gruppers optagelser og de skal give hinanden feedback i forhold til om de har fået det væsentligste fortalt. Er alle dele i berettermodellen repræsenteret? Hvordan er stemmeføringen? Er der øjenkontakt (hvis video)? Er lyden god og udtalen tydelig? (ved lyd). Vurderingen sker vha. “To stjerner og et ønske.

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/01/To-stjerner.doc”]

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Vurderingsverktoy/Slik-kan-du-involvere-elevene-i-egen-laring/

Eleverne modtager de de andre gruppers kommentarer og vi tager en hurtig runde på klassen: Hvis du skulle lave noget om, hvad ville du så gerne gøre??

 

Opspring til skriftlig fremstilling og arbejdet med ejerskab og sprogudvikling

Nu skal de hjemmefra vælge et stykke legetøj, som betyder eller har betydet meget for dem. De skal tage et billede af denne ting og lave nogle forskellige sprogopgaver til billedet. Det kunne fx være en MindMeister, Padlet eller Linoit opgave, hvor de til deres billeder knytter nogle ord i forskellige kategorier som eksempelvis disse:

 • Oplevelser
 • Tillægsord – følelser
 • Tillægsord – udseende
 • Synonymer til disse ord
 • Antonymer til disse ord
 • Billedsymboler til disse ord
 • Evt. helt andre…

Denne opgaver skal være med til at give eleverne en udvidet begrebsdannelse, et større ordkendskab og mere viden om sprog, som de efterfølgende kan sætte i spil i deres tekstproduktion.

Eleverne fremlægger deres mindmaster for deres CL-gruppen, som evt. kommenterer, retter og tilføjer.

Padlet om udvidelse af ordforråd

 

Digtning af en ny gyser – stillads og mundligt digtning

Nu skal eleverne skrive en ny gyser, hvor deres legetøj indgår. På klassen tager I først en snak med eleverne om, hvad der skal til for at skrive en god gyser. I skal notere elevernes forslag op på tavlen og sammen udarbejde en målbeskrivelse.

Eleverne skal nu 2 og 2 digte deres gyser mundtligt – og lægge små lydklip på deres analyse model. Hvad sker der i de forskellige trin. De kunne de gøre i VoiceThread på skoletube – eller bare i en powerpointskabelon, hvor analysetrinnene er indsat:

Makkerparrene viser nu deres arbejde til hinanden i CL gruppen og giver respons på de andres idéskitse. Dette er deres første feedback på deres fortælling.

 

Det skriftlige arbejde

Derefter skriver de deres gyser. De kan fortsætte i Powerpointskabelonen og blot indsætte nye tomme sider, som de skriver på. De skal arbejde med symbolik, og bruge deres ordbank fra MindMeister som inspiration. Hvis eleverne skal skrive videre sammen hjemmefra, kan de gøre det i Google Docs og samtidig kommunikere via Skype.

Den færdige gyser udgives i et blogindlæg på klassebloggen, og i samme nu der klikkes på udgiv har eleverne konkrete modtagere af deres produkt: De andre elever, lærerne og evt. klassens forældre.

 

 

Fase 4: Refleksion og vurdering

 

Hjemmearbejdet består nu i at eleverne viser deres forældre blogindlægget med deres egen gyser. Forældrene (fra to hjem i samme tekst!) kan nu hjælpe eleverne med at rette småfejl og evt. kommentere deres arbejde. Dette er elevernes 2. løbende feedback.

I klassen går eleverne derefter i gang med at gennemlæse hinandens gysere. De skal bruge klassens målbeskrivelse som rettenøgle og give kommentarer til de gysere, de læser. Som lærere kan I vælge at lave en mere grammatisk retning af elevernes gysere – eller fx. kommentere elevernes responsgivning. I er facilitatorer og ikke overdommere i denne proces!

Når alle har givet alle respons skal makkerparrene først se kommentarerne igennem. Dernæst redegør de for hvilken respons de har fået, og hvad de ønsker at ændre. Dette er elevernes 3. feedback.

feedback

 

Til sidst laver de den endelige redigering af teksten, og herefter kan den kopieres over i deres individuelle litteraturblog. Dette er deres endelige ”stil”, som de nu afleverer i deres egen portfolie. Det kunne fx være i en skoleblog som denne:

Voldborgs novelleblog

Den er rettet og kommenteret løbende i processen. De kunne selv skrive en kommentar til deres arbejde og give sig selv en vurdering af produktet. De kunne også sætte sig nye mål i forhold til deres næste skriftlige arbejde.

 

Fase 5: Multimodal formidling

 

Til sidst kunne eleverne få frit spil til at visualisere deres fortælling. De kunne fx

Tage fotos og lave en Animoto – fotofortælling

animoto

Arbejde med FilmX og lave en stopmotion fortælling, hvis deres effekter størrelsesmæssigt kunne medbringes og indgå i filmen

film x

Lave en Pixton tegneserie-fortælling

pixton

Skabe en digital billedroman i fx. PowerPoint med kortfattet sprogbrug og billedsymboler

talende bog talendebog

 

 

 

 

 

 

 

Lave en kortfilm med MovieCut eller iMovie.

moviecutimovie-logo

Disse fortællinger kan gemmes på klassens skoletube kanal og præsenteres på klassens blog, hvor eleverne redegør for, hvilke valg de har truffet undervejs i deres arbejdsproces. Her laver de en metarefleksion, hvor de udtrykker sig bevidst om, hvad de ønsker at opnå med deres valg af udtryksform, medie, underlægningsmusik, farvevalg, billedkomposition mv.

Kammeraterne kunne igen kommentere og evaluere hinandens arbejde. Den endelige produktion kunne kopieres og gemmes i elevens portfolie.

 

Slutspurt: Multimodal analyse

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.47.01

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.45.57

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.46.11

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.45.40

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/03/Stig_Toke_Gissel_Multimodalitet.pdf”]

Ikke-navngivet

 

 

 

 

0

Eksempel på ScreenCast og Google

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 9. september 2014 in Ikke kategoriseret |

Hmm…. Man kan lave sceencast i SkoleTube og indsætte dem i Skoleblogs:

 

Link til eksempel på screencast nr. 1

0

Indretning af Google Drev – inspirationsvideo

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 2. september 2014 in Ikke kategoriseret |

Her kan I se, hvordan lærere fra Lund Skole har arbejdet med Google Drev i 4.-6. klasse:

0

Ordkendskab

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 2. september 2014 in Ikke kategoriseret |

Her kan du se, hvordan man kan arbejde med ordkendskab med forskellige digitale redskaber som MindMeister, Quizlet mv.

 

 

0

It som faglig løftestang – program for kursusgang 2

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 23. marts 2014 in Ikke kategoriseret |
 • Workshop 2 26. Marts 2014 kl. 14-17
 • Hvilke erfaringer har vi gjort os med it som faglig løftestang? Fremlæggelse af deltagernes erfaringer fra forløb og diskussion i gruppen.
 • Hvordan kan vi arbejde med The Flipped Classroom-idéen og hvilke digitale værktøjer vil være smarte i forhold til både forforståelse, samarbejde og evaluering.
 • Hvordan kan vi arbejde med analyse af multimodale produktioner?

 

Dagens program

1. Kursusgang – hvad tog I med derfra?

2. Hvad er der arbejdet med i klasserne siden sidst? Videndeling om projekter, køreplaner, evaluering og elevprodukter.

3. Hvad er jeres behov nu? Redskaber? Skoletubekanal? Skoleblogs?

4. Værktøjer til forforståelse: ScreenCast(forklar), Padlet(hvad ved eleven) og et lille kig ind i nye fælles mål for dansk.

5. Værktøjer til samarbejde: Google Drev, Prezi, Skole-blogs…

6. Værktøjer til produktion og evaluering: Skoletube-suiten

Sådan virker SkoleTube på iPads.

7. Stilladsering af eleverne – hvordan gør vi det? Mål, Guide, Skabelon, Analyse, Evaluering

8. Multimodal analyse

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.47.01

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.45.57

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.46.11

Skærmbillede 2014-03-25 kl. 22.45.40

[gview file=”http://voldborgs.skoleblogs.dk/files/2014/03/Stig_Toke_Gissel_Multimodalitet.pdf”]

 

0

Praksiseksempel – del 5: Remediering og multimodal kommunikation

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 26. januar 2014 in Blåvandshuk, Materiale til kursus |

Til sidst kunne eleverne få frit spil til at visualisere deres fortælling. De kunne fx

Tage fotos og lave en Animoto – fotofortælling

animoto

Arbejde med FilmX og lave en stopmotion fortælling, hvis deres effekter størrelsesmæssigt kunne medbringes og indgå i filmen

film x

Lave en Pixton tegneserie-fortælling

pixton

Skabe en digital billedroman i fx. PowerPoint med kortfattet sprogbrug og billedsymboler

talende bog talendebog

 

 

 

 

 

Lave en kortfilm med MovieCut eller iMovie.

moviecutimovie-logo

Disse fortællinger kan gemmes på klassens skoletube kanal og præsenteres på klassens blog, hvor eleverne redegør for, hvilke valg de har truffet undervejs i deres arbejdsproces. Her laver de en metarefleksion, hvor de udtrykker sig bevidst om, hvad de ønsker at opnå med deres valg af udtryksform, medie, underlægningsmusik, farvevalg, billedkomposition mv.

Kammeraterne kunne igen kommentere og evaluere hinandens arbejde. Den endelige produktion kunne kopieres og gemmes i elevens portfolie.

Tags: ,

0

Praksiseksempel – del 4: Refleksion og vurdering

Posted by Hanne Voldborg Andersen on 26. januar 2014 in Blåvandshuk, Materiale til kursus |

Hjemmearbejdet består nu i at eleverne viser deres forældre blogindlægget med deres egen gyser. Forældrene (fra to hjem i samme tekst!) kan nu hjælpe eleverne med at rette småfejl og evt. kommentere deres arbejde. Dette er elevernes 2. løbende feedback.

I klassen går eleverne derefter i gang med at gennemlæse hinandens gysere. De skal bruge klassens målbeskrivelse som rettenøgle og give kommentarer til de gysere, de læser. Som lærere kan I vælge at lave en mere grammatisk retning af elevernes gysere – eller fx. kommentere elevernes responsgivning. I er facilitatorer og ikke overdommere i denne proces!

Når alle har givet alle respons skal makkerparrene først se kommentarerne igennem. Dernæst redegør de for hvilken respons de har fået, og hvad de ønsker at ændre. Dette er elevernes 3. feedback.

feedback

 

Til sidst laver de den endelige redigering af teksten, og herefter kan den kopieres over i deres individuelle litteraturblog. Dette er deres endelige ”stil”, som de nu afleverer i deres egen portfolie. Det kunne fx være i en skoleblog som denne:

Voldborgs novelleblog

Den er rettet og kommenteret løbende i processen. De kunne selv skrive en kommentar til deres arbejde og give sig selv en vurdering af produktet. De kunne også sætte sig nye mål i forhold til deres næste skriftlige arbejde.

Tags: , ,

Copyright © 2012-2018 Voldborgs Skoleblog All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.2.4.1, from BuyNowShop.com.